Hoa quả Việt Nam

Giới thiệu về Hoa quả Việt Nam
Hoa quả Việt NamHoa quả Việt Nam
Các loại hoa quả Việt Nam: Quả cam, quả dưa hấu, quả bưởi, quả nhãn...
Các sản phẩm Hoa quả Việt Nam
Giá bán: 50,000 VNĐ/1 kg
Giá bán: 90,000 VNĐ/1kg
Giá bán: 150,000 VNĐ/1 quả
Giá bán: 170,000 VNĐ/1 kg
Giá bán: 120,000 VNĐ/1 kgGiá KM: 120,000 VNĐ/1 kg
Giá bán: 250,000 VNĐ/1 kg
Giá bán: 0 VNĐ/
Giá bán: 140 VNĐ/quaGiá KM: 140 VNĐ/qua
Giá bán: 80,000 VNĐ/1kg
Giá bán: 130,000 VNĐ/1kgGiá KM: 100,000 VNĐ/1kg
Giá bán: 20,000 VNĐ/1 quả
Giá bán: 100,000 VNĐ/
Giá bán: 80 VNĐ/kgGiá KM: 80 VNĐ/kg
Giá bán: 30,000 VNĐ/1 kg
Giá bán: 40,000 VNĐ/1kg
Giá bán: 50,000 VNĐ/1 quả
Giá bán: 0 VNĐ/
Giá bán: 70,000 VNĐ/1kg
Giá bán: 125,000 VNĐ/Giá KM: 120,000 VNĐ/
Giá bán: 30,000 VNĐ/1kg
Hotline: 0964 288 899
Tel: 0966 635 775
Nhân viên kinh doanh:
Mr. Tiến:
Kết nối với chúng tôi
Fanpace facebook
Kết nối với chúng tôi